Πρόσκληση για Γ.Σ.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε.    προσκαλεί τα μέλη του σε  Γενική Συνέλευση, με θέμα της ημερήσιας διάταξης <<τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού>>.

Η Γ.Σ. θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., Αχαρνών 29-Πλατεία Βάθη-Αθήνα,  την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11 π.μ.