Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι όσοι εκάστοτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του.
Δικαιούνται να γίνουν μέλη:
Α. Οι εν ενεργεία δικηγόροι που είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος (πλην Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης).
Β. Οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας που έχουν ενταχθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε.
Γ. Οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες-μέλη της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας που ήταν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. την 31-12-2019, παραμένουν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης ή αλλαγής ιδιότητος.