Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι:
– η Γενική Συνέλευση των μελών του
– το Διοικητικό Συμβούλιο και
– η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον Νόμο ή το Καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε., σε άλλα όργανα, ασκεί δε έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεών του και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας του. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, με τετραετή θητεία και τα μέλη του εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από την Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα χρόνια. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία για το χρονικό διάστημα 29/01/2018 – 31/01/2022, αποτελείται από τους κ.κ.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ του Λεωνίδα, Πρόεδρο                    Πρόεδρος Δ.Σ. Κιλκίς
ΑΡΗ ΡΟΖΑΚΗ  του Νικηφόρου, Αντιπρόεδρο                     Πρόεδρος Δ.Σ. Ηρακλείου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΛΙΟ του Μιχαήλ, Γεν. Γραμματέα            Πρόεδρος Δ.Σ. Δράμας
ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ του Κυριάκου, Συμβ. Ταμία                           Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωαννίνων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, Μέλος             Πρόεδρος Δ.Σ. Σερρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου, Μέλος          Πρόεδρος Δ.Σ. Λαμίας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟ του Γεωργίου, Μέλος                        Πρόεδρος Δ.Σ. Τρίπολης

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, με θητεία τετραετή και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. με δύο αναπληρωματικά  μέλη. Έργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε. Η Εξελεγκτική Επιτροπή για το χρονικό διάστημα 29/01/2018 – 31/01/2022 αποτελείται από τους κ.κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΜΝΗΝΟ του Ηλία, Πρόεδρο του Δ.Σ. Σπάρτης
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ του Νικολάου, Πρόεδρο του Δ.Σ. Θηβών
ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ. Ορεστιάδος

Συνάδελφοι,

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. συμπληρώνει αισίως 30 έτη λειτουργίας και προσφοράς στους Δικηγόρους της περιφέρειας αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

Θέτοντας ως πρωταρχικό μας στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του, έχουμε προβεί σε αναβάθμιση του ιστότοπου μας με την δημιουργία ατομικής σελίδας για κάθε μέλος με την ονομασία <my lede>.

Διανύουμε μία εποχή, κατά την οποία η πληροφορία αποτελεί βασικό εφόδιο για κάθε δικηγόρο και προσδοκούμε η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και στοιχεία που προσφέρουμε μέσω του ιστότοπου μας, να αποτελέσει ένα φιλικό και χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους συναδέλφους.

Σ’ ένα περιβάλλον προερχόμενο από πολυετή οικονομική κρίση αλλά και με μία πανδημία σε εξέλιξη που έπληξε και το δικηγορικό σώμα αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς των συναδέλφων και βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για να μπορούμε να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην στήριξή σας και στην εξέλιξη του Λ.Ε.Δ.Ε. ως γνήσιου φορέα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Με αυτές τις σκέψεις  λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση των μελών μας σε κάθε αξιόπιστη πληροφορία με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δεσμευόμαστε να αναλώσουμε τις δυνάμεις μας για την εξέλιξη και ευημερία του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ