Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι:
– η Γενική Συνέλευση των μελών του
– το Διοικητικό Συμβούλιο και
– η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον Νόμο ή το Καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε., σε άλλα όργανα, ασκεί δε έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεών του και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας του. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, με τετραετή θητεία και τα μέλη του εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από την Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα χρόνια. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία για το χρονικό διάστημα 01/02/2022 – 31/01/2026, αποτελείται από τους κ.κ..

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΛΙΟ του ΜιχαήλΠρόεδρο                              Πρόεδρος Δ.ΣΔράμας
ΧΡΗΣΤΟ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ του ΙωάννηΑντιπρόεδρο              Πρόεδρος Δ.ΣΧανίων
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ του ΓεωργίουΓενΓραμματέα      Πρόεδρος Δ.ΣΤρίπολης
ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΤΡΑ του ΠέτρουΣυμβΤαμία                                  Πρόεδρος Δ.ΣΖακύνθου
ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ του ΛεωνίδαΜέλος                                 Πρόεδρος Δ.ΣΚιλκίς
ΓΑΪΣΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Κων/νου, Μέλος                                  Πρόεδρος Δ.ΣΕδέσσης
ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ του Κυριάκου, Μέλος                                             Σύμβουλος Δ.ΣΙωαννίνων

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελήςμε θητεία τετραετή και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Εμε δύο αναπληρωματικά  μέληΈργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.ΕΗ Εξελεγκτική Επιτροπή για το χρονικό διάστημα 01/02/2022 – 31/01/2026 αποτελείται από τους κ.κ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΥΦΑΝΤΗ του ΧρήστουΠρόεδρο του Δ.ΣΚαρδίτσας
ΧΡΗΣΤΟ ΤΑΝΑΣΚΟ του ΑναστασίουΠρόεδρο του Δ.ΣΓιαννιτσών
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΟΔΟΣΗ του ΠαναγιώτηΠρόεδρο του Δ.ΣΑμαλιάδας