Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ. (Νο 64/18-6-2023)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210-8822138 210-8822076

ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2483

 

Προς 

α/ τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
β/ τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.
γ/ τις Γραμματείες των Δικηγορικών-συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ.  (Νο 64/18-6-2023)


Κυρίες και Κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι την 18-6-2023 συνεδρίασε στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε λήψη αποφάσεων ,σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκαν ομόφωνα,

  • Τα πεπραγμένα της Διοίκησης έτους 2022 και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  • Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2022
  • Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2022
  • Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Επίσης η Γ.Σ. χορήγησε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να χειρίζεται κατά την κρίση του τις περιπτώσεις των μελών εκείνων που οφείλουν συνδρομές προς τον Λ.Ε.Δ.Ε και να επιβάλει κατά την κρίση του και  ανά περίπτωση, τις πειθαρχικές  ποινές που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σημείωση

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, να φροντίσουν για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ