Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ. (Νο 64/18-6-2023)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210-8822138 210-8822076

ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2483

 

Προς 

α/ τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.
β/ τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.
γ/ τις Γραμματείες των Δικηγορικών-συλλόγων-μελών Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση αποφάσεων Γ.Σ.  (Νο 64/18-6-2023)


Κυρίες και Κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι την 18-6-2023 συνεδρίασε στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε λήψη αποφάσεων ,σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκαν ομόφωνα,

  • Τα πεπραγμένα της Διοίκησης έτους 2022 και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  • Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2022
  • Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2022
  • Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Επίσης η Γ.Σ. χορήγησε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να χειρίζεται κατά την κρίση του τις περιπτώσεις των μελών εκείνων που οφείλουν συνδρομές προς τον Λ.Ε.Δ.Ε και να επιβάλει κατά την κρίση του και  ανά περίπτωση, τις πειθαρχικές  ποινές που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σημείωση

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων, να φροντίσουν για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου τους.