ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. προσκαλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης σε τακτική ετήσια συνεδρίαση,που θα λάβει χώρα στα Γραφεία του στην Αθήνα την 18η Ιουνίου 2023,ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.