Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 3 ης Ιουλίου 2022

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιουλίου 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε  ότι η  Γ.Σ.  του Λ.Ε.Δ.Ε.  συνεδρίασε την 3η Ιουλίου 2022 στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα και αφού εξέτασε  όλα τα οικονομικά και άλλα παραστατικά στοιχεία που αφορούν την χρήση 2021 και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 2021, τις προτάσεις του Δ.Σ. καθώς και όσα εισηγήθηκαν ο  Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. , μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε, αποφάσισε τα ακόλουθα:

α/ ομόφωνα, ενέκρινε τα πεπραγμένα της διοίκησης για το έτος 2021,τον Ισολογισμό και απολογισμό του έτους 2021, την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021 και τον προϋπολογισμό του έτους 2022 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

β/ ομόφωνα, ενέκρινε την χορήγηση ΗΧΕ λόγω ασθενείας σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που νόσησαν από  covid-19 και είχαν αποχή από την εργασία τους  αριθμό ημερών μικρότερο από 10 ημέρες

γ/ κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε. σε άλλες μορφές επένδυσης πλην των προθεσμιακών καταθέσεων και για συνολικό ποσό 2.000.000 ευρώ για το 2022 και 2.000.000 ευρώ για το έτος 2023.
(μειοψήφισαν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ιωαννίνων, Κατερίνης, Λασιθίου, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου, Φλώρινας, Χαλκίδας και Χαλκιδικής)

δ/ κατά πλειοψηφία, απέρριψε την πρόταση του Δ.Σ. για δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής και Κανονισμού Επενδύσεων

ε/ κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. σχετικά με την αύξηση των ετησίων συνδρομών του Λ.Ε.Δ.Ε και όρισε αυτές στο ποσό των 477 ευρώ για το έτος 2023, στο ποσό των 496 ευρώ για το έτος 2024 και στο ποσό των 516 ευρώ για το έτος 2025.
*Οι παροχές του Λ.Ε.Δ.Ε. δεν υφίστανται κάποια αλλαγή, αλλά θα χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 5-11-2020 ισχύοντος καταστατικού
(μειοψήφισε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σερρών και ψήφισε <λευκό> η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιωαννίνων)

στ/ κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την χορήγηση προνομίων σε νέα μέλη που εγγράφονται εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους τα οποία περιλαμβάνουν μηδενική εισφορά εγγραφής, απαλλαγή συνδρομών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. για ένα έτος και χορήγηση ενισχύσεων απρόσκοπτα σύμφωνα με τις διατάξεις του  ισχύοντος καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
*Η απόφαση αυτή αφορά νέα μέλη που θα εγγραφούν από 15-9-2022 και συνέχεια.
(μειοψήφισε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σερρών και ψήφισε <λευκό> η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιωαννίνων)

Τέλος η Γ.Σ. επικαιροποίησε προηγούμενες αποφάσεις της ως εξής:
(α)  εισφορά εγγραφής 20 ευρώ για όσα μέλη εγγράφονται μετά την 5ετία από την αρχική ορκωμοσία τους

(β) μηδενική εισφορά εγγραφής για όσα μέλη εγγράφονται εντός 5ετίας από την αρχική ορκωμοσία τους

(γ) μηδενική εισφορά για τις περιπτώσεις επανεγγραφής μελών που είχαν διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε.

(δ) άτοκη καταβολή οφειλόμενων συνδρομών στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού

(ε) διακανονισμοί οφειλών υπό προϋποθέσεις και με προνομιακό επιτόκιο 2,5%

(στ) στις περιπτώσεις που ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ασκήσει αγωγή λόγω οφειλόμενων συνδρομών, οι οφειλές καταβάλλονται άτοκα, με μόνη επιβάρυνση το ποσό των 50 ευρώ για δικαστικά έξοδα

(ζ) χορήγηση ασφάλισης αστικής ευθύνης με επιβάρυνση Λ.Ε.Δ.Ε. (ομαδικό συμβόλαιο στην generali hellas) για το χρονικό διάστημα 6/3/2022-6/3/2026, σε όσα μέλη έχουν υποβάλλει την σχετική δήλωση συμμετοχής

(η) διατήρηση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω της εισφοράς της ΚΥΑ 61247/15, η οποία ορίζεται στο διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής και επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού στον δικαιούχο, ως πιστωτικό υπόλοιπο. Η απόφαση ισχύει για την εκκαθάριση των ετών 2022,2023,2024 και 2025.

(Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των εκπροσώπων των Συλλόγων Ηρακλείου και Κατερίνης).

 Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας.

Για τον Λ.Ε.Δ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ