ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. προσκαλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Ιουλίου
2022 και ώρα 11 π.μ.
Η Συνέλευση θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών 29-
1 ος όροφος.