ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ (Γ.Σ. 62/23-01-2022)

Κατά την 23/01/2022 διεξήχθησαν οι διαδικασίες εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Δ.Ε. για το χρονικό διάστημα 01/02/2022 – 31/01/2026.

Δείτε εδώ τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.