ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του έχει διοργανώσει <ημερίδες ενημέρωσης> σε διάφορους Δικηγορικούς Συλλόγους και ειδικότερα:

Την 24-9-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας

Την 12-6-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου

Την 4-9-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Την 16-10-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής

Την 4-12-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας

Την 4-12-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης

Την 14-12-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου

Την 23-3-2016 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης

Tην 6-7-2018 στον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης

Την 7-7-2018 στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Την 17-5-2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου

Την 22-7-2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας

Την 23-7-2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου

Στις παραπάνω εκδηλώσεις μέλη του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. ενημέρωσαν τα μέλη του κάθε συλλόγου για την λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε., ως θεσμού αλληλεγγύης και αυτασφάλισης, για την οικονομική του πορεία και τους στόχους του, κυριότεροι των οποίων είναι η βιωσιμότητά του και η προσπάθεια διεύρυνσης των παροχών του αλλά και η βελτίωση των ήδη χορηγούμενων.