ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. στo πλαίσιo της ενημέρωσης των μελών του έχει διοργανώσει <ημερίδες ενημέρωσης> σε διάφορους Δικηγορικούς Συλλόγους και ειδικότερα:

Την 24-9-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας

Την 12-6-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου

Την 4-9-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Την 16-10-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής

Την 4-12-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας

Την 4-12-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης

Την 14-12-2015 στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου

Την 23-3-2016 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης

Tην 6-7-2018 στον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης

Την 7-7-2018 στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Την 17-5-2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου

Την 22-7-2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας

Την 23-7-2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου

Στις παραπάνω εκδηλώσεις μέλη του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. ενημέρωσαν τα μέλη του κάθε συλλόγου για την λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε., ως θεσμού αλληλεγγύης και αυτασφάλισης, για την οικονομική του πορεία και τους στόχους του, κυριότεροι των οποίων είναι η βιωσιμότητά του και η προσπάθεια διεύρυνσης των παροχών του αλλά και η βελτίωση των ήδη χορηγούμενων.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ