ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2018)

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.,  ανταποκρινόμενο στα προβλήματα που δημιούργησε η καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο 2018, αποφάσισε να συνδράμει – στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του – στην ανακατασκευή του ΛΥΡΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως έκφραση αλληλοβοήθειας από τους Δικηγόρους της περιφέρειας.