Δωρεές σε διάφορους φορείς λόγω της πανδημίας του COVID-19 (2020-2021)

Ο Λ.Ε.Δ.Ε., ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν για υγειονομικό και άλλο υλικό σε διάφορους φορείς εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, αποφάσισε να συνδράμει – στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του – με την αποστολή υγειονομικού, φαρμακευτικού και άλλου υλικού, ως έκφραση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τους Δικηγόρους της περιφέρειας, στους ακόλουθους φορείς:

Την 27-6-2020 στην Διεύθυνση Ασφαλείας Ορεστιάδας, με υλικό απαραίτητο στους αστυνομικούς για την ασφαλή φύλαξη των συνόρων της χώρας.

Την 25-11-2020 στα Νοσοκομεία Κιλκίς, Γιαννιτσών, Δράμας και Σερρών με την προσφορά υγειονομικού και άλλου υλικού.