ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ- ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 1. Εφάπαξ συνδρομή εγγραφής
  Από 5/4/2014 η συνδρομή εγγραφής στον Λ.Ε.Δ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ. Για τα μέλη που εγγράφονται με προνόμια η συνδρομή εγγραφής είναι μηδενική.
 2. Εφάπαξ συνδρομή για επανεγγραφή
  Η συνδρομή επανεγγραφής είναι μηδενική.
 3. Ετήσια τακτική συνδρομή δικηγόρων

 4.  Ετήσια τακτική συνδρομή υπαλλήλων
 5. Προθεσμίες καταβολής τακτικών συνδρομών.
  Οι συνδρομές καταβάλλονται ετησίως (μέχρι 31/12) από το έτος 2016 και εφεξής. Δύνανται δε να καταβληθούν μέσω των οικείων δικηγορικών συλλόγων ή με απλή κατάθεση του μέλους στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Λ.Ε.Δ.Ε. α) στην Εθνική τράπεζα (IBAN GR0201101550000015529607531), β) στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ GR7501720390005039065199442), γ) στη Eurobank (IBAN GR4302600090000870100232640) και δ) στην Alpha Bank (IBAN GR3801408130813002002000375), με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του μέλους και τον αριθμό μητρώου του στον Λ.Ε.Δ.Ε. και σχετική γνωστοποίηση της κατάθεσης στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω email, φαξ ή απλό ταχυδρομείο.
 6. Πληρωμές Οφειλών
  Οι πληρωμές των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε. πραγματοποιούνται:
  Α) με καταβολή μετρητών στο Ταμείο του Λ.Ε.Δ.Ε. (Αχαρνών 29, Αθήνα) ή
  B) με απλή κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Λ.Ε.Δ.Ε. ως άνω, με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό του μέλους και τον αριθμό μητρώου του στον Λ.Ε.Δ.Ε.
  Σε περίπτωση κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει άμεσα να αποστέλλεται στον Λ.Ε.Δ.Ε. η απόδειξη κατάθεσης (μέσω email info@lede.gr ή με φαξ 2108822914)

7. Καταβολή οφειλών με διευκολύνσεις
Οι οφειλές των μελών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. δύνανται να καταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Το ευεργέτημα του διακανονισμού αφορά βεβαιωθείσες οφειλόμενες συνδρομές προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι και το προηγούμενο εκκαθαρισθέν έτος της αίτησης.
Υπόδειγμα αίτησης για διακανονισμό οφειλών μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω fax (2108822914) ή μέσω email (info@lede.gr).

1. Η ένταξη σε διακανονισμό γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης από το μέλος.
2. Η καταβολή των οφειλών καθίσταται έντοκη με προνομιακό μειωμένο επιτόκιο (2,5% ετησίως).
3. Η μικρότερη μηνιαία δόση ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ.
4. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τριάντα έξι (36) σε αριθμό.
5. Ως ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της αίτησης μήνα.
6. Απώλεια του ευεργετήματος του διακανονισμού επέρχεται μετά την μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών (3) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων.