Ο Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την σχετική ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που ο Λ.Ε.Δ.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εδώ.
Για να κατεβάσετε την σχετική αίτηση συναίνεσης εδώ.