Καταστατικό

  • 9η τροποποίηση 23-01-2024
  • 8η τροποποίηση 05-11-2020
  • 7η τροποποίηση 21-09-2016
  • 6η τροποποίηση 18-09-2014
  • 5η τροποποίηση 07-01-2013
  • 4η τροποποίηση 08-10-2008
  • 3η τροποποίηση 22-03-2006
  • 2η τροποποίηση 12-06-2002
  • 1η τροποποίηση 05-01-1994
  • Αρχικό Καταστατικό 14-07-1991