Για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ)

-ιατρικά πιστοποιητικά στα οποία θα βεβαιώνεται η πάθηση και η διάρκειά της και η ανάγκη αποχής από την εργασία

-έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου που ανήκει το μέλος και αντίγραφο μηχανογραφικού εντύπου, αναφορικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο της ανικανότητας προς εργασία.

**Ειδικότερα, στην περίπτωση αναζήτησης ΗΧΕ λόγω απειλούμενης κύησης, θα πρέπει εντός 20 ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος, να υποβληθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. πιστοποιητικό από δημόσιο θεραπευτήριο στο οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης και η ανάγκη αποχής από την εργασία.

***Για τους άμισθους υποθηκοφύλακες απαιτείται αντίγραφο της απόφασης του προέδρου πρωτοδικών που επιβάλλει την αναπλήρωσή τους στα καθήκοντα του αμ. υποθηκοφύλακα και υπεύθυνη δήλωσή τους (ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα της αναπλήρωσής τους ήταν ασθενείς και ανίκανοι προς εργασία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ