Για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ)

-ιατρικά πιστοποιητικά στα οποία θα βεβαιώνεται η πάθηση και η διάρκειά της και η ανάγκη αποχής από την εργασία

-έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου που ανήκει το μέλος και αντίγραφο μηχανογραφικού εντύπου, αναφορικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο της ανικανότητας προς εργασία.

**Ειδικότερα, στην περίπτωση αναζήτησης ΗΧΕ λόγω απειλούμενης κύησης, θα πρέπει εντός 20 ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος, να υποβληθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. πιστοποιητικό από δημόσιο θεραπευτήριο στο οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης και η ανάγκη αποχής από την εργασία.

***Για τους άμισθους υποθηκοφύλακες απαιτείται αντίγραφο της απόφασης του προέδρου πρωτοδικών που επιβάλλει την αναπλήρωσή τους στα καθήκοντα του αμ. υποθηκοφύλακα και υπεύθυνη δήλωσή τους (ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα της αναπλήρωσής τους ήταν ασθενείς και ανίκανοι προς εργασία

Συνάδελφοι,

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. συμπληρώνει αισίως 30 έτη λειτουργίας και προσφοράς στους Δικηγόρους της περιφέρειας αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

Θέτοντας ως πρωταρχικό μας στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του, έχουμε προβεί σε αναβάθμιση του ιστότοπου μας με την δημιουργία ατομικής σελίδας για κάθε μέλος με την ονομασία <my lede>.

Διανύουμε μία εποχή, κατά την οποία η πληροφορία αποτελεί βασικό εφόδιο για κάθε δικηγόρο και προσδοκούμε η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και στοιχεία που προσφέρουμε μέσω του ιστότοπου μας, να αποτελέσει ένα φιλικό και χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους συναδέλφους.

Σ’ ένα περιβάλλον προερχόμενο από πολυετή οικονομική κρίση αλλά και με μία πανδημία σε εξέλιξη που έπληξε και το δικηγορικό σώμα αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς των συναδέλφων και βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για να μπορούμε να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην στήριξή σας και στην εξέλιξη του Λ.Ε.Δ.Ε. ως γνήσιου φορέα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Με αυτές τις σκέψεις  λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση των μελών μας σε κάθε αξιόπιστη πληροφορία με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δεσμευόμαστε να αναλώσουμε τις δυνάμεις μας για την εξέλιξη και ευημερία του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ