• Ορισμός δικαιούχου ενίσχυσης

    Σε συνέχεια της από 5 Νοεμβρίου 2020 τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα ορίζουν «δικαιούχο των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.» σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας της ζωής τους.

    Η δήλωση δύναται να υποβληθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. ηλεκτρονικά (info@lede.gr), με φαξ (210-8822914) ή μέσω ταχυδρομείου.

    Για να βρείτε υπόδειγμα της δήλωσης πατήστε εδώ.

  • Στατιστικά Στοιχεία (τα ποσά είναι σε €)

3.Είδη ενισχύσεων

ΗΧΕ λόγω ασθένειας
ΗΧΕ λόγω τοκετού
ΗΧΕ λόγω εξωσωματικής γονιμοποίησης
ΗΧΕ λόγω στράτευσης (καταργήθηκε)
ΕΦΑΠΑΞ λόγω συνταξιοδότησης
ΕΦΑΠΑΞ λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας
ΕΦΑΠΑΞ λόγω θανάτου
Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ