• Ορισμός δικαιούχου ενίσχυσης

Σε συνέχεια της από 5 Νοεμβρίου 2020 τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα ορίζουν «δικαιούχο των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.» σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας της ζωής τους.

Η δήλωση δύναται να υποβληθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. ηλεκτρονικά (info@lede.gr), με φαξ (210-8822914) ή μέσω ταχυδρομείου.
Για να βρείτε υπόδειγμα της δήλωσης πατήστε εδώ.

 • Στατιστικά Στοιχεία (τα ποσά είναι σε €)

 • Είδη ενισχύσεων
  • ΗΧΕ λόγω ασθενείας
  • ΗΧΕ λόγω τοκετού
  • ΗΧΕ λόγω εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • ΕΦΑΠΑΞ λόγω συνταξιοδότησης
  • ΕΦΑΠΑΞ λόγω Μ.Ο.Α.
  • ΕΦΑΠΑΞ λόγω θανάτου
  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης