ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. ισχύει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης προς εγγραφή.
H εφάπαξ συνδρομή εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Τα μέλη που ζητούν την εγγραφή τους εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους, απολαμβάνουν ειδικών προνομίων που είναι:
– μηδενική εφάπαξ συνδρομή εγγραφής
– μηδενική καταβολή ετησίων συνδρομών για τρία (3) έτη
– πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

Για την εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει να υποβάλλει:

– αίτηση-δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε εδώ
– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
– αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 20,00 ευρώ στον υπ’ αριθμ.155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα (εφόσον απαιτείται)

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν την εισφορά της Κ.Υ.Α. 61247/2015 μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που είχαν διαγραφεί και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επανεγγραφής (υπόδειγμα θα βρείτε εδώ).

Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς επανεγγραφής και η επανεγγραφή ενεργοποιείται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης επανεγγραφής.

Για την επανεγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει επίσης να υποβάλλει:

– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η διαγραφή των μελών από τον Λ.Ε.Δ.Ε. δύναται να πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι: 

(α) διαγραφή λόγω αλλαγής ιδιότητας ή παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα

(β) διαγραφή λόγω συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) ή θανάτου του δικαιούχου

(γ) διαγραφή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς διαγραφή (υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ).

Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιότητας ή συνταξιοδότησης, Μ.Ο.Α. κλπ. πρέπει να υποβληθεί, εκτός από την αίτηση, και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο θα βεβαιώνεται και η ημερομηνία διαγραφής του μέλους από αυτόν.

Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης απαιτείται μόνο η αίτηση-δήλωση του μέλους.

 

Συνάδελφοι,

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. συμπληρώνει αισίως 30 έτη λειτουργίας και προσφοράς στους Δικηγόρους της περιφέρειας αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

Θέτοντας ως πρωταρχικό μας στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του, έχουμε προβεί σε αναβάθμιση του ιστότοπου μας με την δημιουργία ατομικής σελίδας για κάθε μέλος με την ονομασία <my lede>.

Διανύουμε μία εποχή, κατά την οποία η πληροφορία αποτελεί βασικό εφόδιο για κάθε δικηγόρο και προσδοκούμε η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και στοιχεία που προσφέρουμε μέσω του ιστότοπου μας, να αποτελέσει ένα φιλικό και χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους συναδέλφους.

Σ’ ένα περιβάλλον προερχόμενο από πολυετή οικονομική κρίση αλλά και με μία πανδημία σε εξέλιξη που έπληξε και το δικηγορικό σώμα αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς των συναδέλφων και βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για να μπορούμε να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην στήριξή σας και στην εξέλιξη του Λ.Ε.Δ.Ε. ως γνήσιου φορέα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Με αυτές τις σκέψεις  λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση των μελών μας σε κάθε αξιόπιστη πληροφορία με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δεσμευόμαστε να αναλώσουμε τις δυνάμεις μας για την εξέλιξη και ευημερία του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ