ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. ισχύει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης προς εγγραφή.
H εφάπαξ συνδρομή εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Τα μέλη που ζητούν την εγγραφή τους εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους, απολαμβάνουν ειδικών προνομίων που είναι:
– μηδενική εφάπαξ συνδρομή εγγραφής
– μηδενική καταβολή ετησίων συνδρομών για ένα (1) έτος
– πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

Για την εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει να υποβάλλει:

– αίτηση-δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε εδώ
– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
– αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 20,00 ευρώ στον υπ’ αριθμ.155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα (εφόσον απαιτείται)

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν την εισφορά της Κ.Υ.Α. 61247/2015 μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που είχαν διαγραφεί και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επανεγγραφής (υπόδειγμα θα βρείτε εδώ).

Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς επανεγγραφής και η επανεγγραφή ενεργοποιείται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης επανεγγραφής.

Για την επανεγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει επίσης να υποβάλλει:

– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η διαγραφή των μελών από τον Λ.Ε.Δ.Ε. δύναται να πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι: 

(α) διαγραφή λόγω αλλαγής ιδιότητας ή παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα

(β) διαγραφή λόγω συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) ή θανάτου του δικαιούχου

(γ) διαγραφή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς διαγραφή (υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ).

Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιότητας ή συνταξιοδότησης, Μ.Ο.Α. κλπ. πρέπει να υποβληθεί, εκτός από την αίτηση, και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο θα βεβαιώνεται και η ημερομηνία διαγραφής του μέλους από αυτόν.

Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης απαιτείται μόνο η αίτηση-δήλωση του μέλους.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. που αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα - και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος δοκιμάστηκε όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα, όμως, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν πολλοί δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Είναι δε ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων μελών αλλά και για την επανεγγραφή μελών που αποχώρησαν, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες και εξαιρετικά χρήσιμες παροχές στα μέλη του.

Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποτελεί στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

ΑΘΗΝΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ