Η ενίσχυση αυτή χορηγείται:

(α) στον δικαιούχο που έχει ορίσει το μέλος που απεβίωσε ή

(β) στους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμους Α΄ και Β΄ τάξης

Για την χορήγηση αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή των κληρονόμων (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ) και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος

-ληξιαρχική πράξη θανάτου του μέλους

-πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του θανόντος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

-πιστοποιητικό περί εγγυτέρων συγγενών

-πιστοποιητικό αρμοδίου δικαστηρίου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή αντίγραφο αυτής και πρακτικό δημοσίευσής της

-πιστοποιητικό αρμοδίου δικαστηρίου περί μη αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος

Συνάδελφοι,

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. συμπληρώνει αισίως 30 έτη λειτουργίας και προσφοράς στους Δικηγόρους της περιφέρειας αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

Θέτοντας ως πρωταρχικό μας στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του, έχουμε προβεί σε αναβάθμιση του ιστότοπου μας με την δημιουργία ατομικής σελίδας για κάθε μέλος με την ονομασία <my lede>.

Διανύουμε μία εποχή, κατά την οποία η πληροφορία αποτελεί βασικό εφόδιο για κάθε δικηγόρο και προσδοκούμε η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και στοιχεία που προσφέρουμε μέσω του ιστότοπου μας, να αποτελέσει ένα φιλικό και χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους συναδέλφους.

Σ’ ένα περιβάλλον προερχόμενο από πολυετή οικονομική κρίση αλλά και με μία πανδημία σε εξέλιξη που έπληξε και το δικηγορικό σώμα αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς των συναδέλφων και βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για να μπορούμε να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην στήριξή σας και στην εξέλιξη του Λ.Ε.Δ.Ε. ως γνήσιου φορέα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Με αυτές τις σκέψεις  λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση των μελών μας σε κάθε αξιόπιστη πληροφορία με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και δεσμευόμαστε να αναλώσουμε τις δυνάμεις μας για την εξέλιξη και ευημερία του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ