Για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης απαιτούνται:

-έγγραφη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ)

-ιατρικό πιστοποιητικό ιδιώτη γιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία ολοκλήρωσης των ιατρικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εξωσωματική γονιμοποίηση